Reglementare
Masurile stabilite
Normele BNR nr.15/2003 privind limitarea riscului de la creditul de consum• limitarea ratei lunare de si a dobanzii aferente pentru creditele de consum la cel mult 30% din veniturile nete ale solicitantului;
• instituirea obligatiei participarii debitorului cu un avans de 25% din valoarea bunurilor achizitionate sau prezentarea de garantii personale in cazul creditelor de consum destinate achizitionarii de bunuri;
• constituirea, in cazul creditelor de consum care nu au ca obiect achizitionarea de bunuri, de garantii reale si/sau personale cel putin la nivelul creditului solicitat.
Normele BNR nr.16/2003 de modificare si completare a Normelor metodologice nr.3/2000 de aplicare a Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru imobiliare• limitarea ratei lunare de si a dobanzii aferente creditele ipotecare la 35% din veniturile nete;
•limitarea valorii creditului ipotecar la 75% din valoarea imobilului pentru achizitionarea caruia se solicita creditul si/sau din valoarea devizului estimativ, astfel incat valoarea garantiilor constituite sa nu fie mai mica de 133% din valoarea creditului.
Reglementare
Masurile stabilite
Circulara nr. 19 din 06/08/2004
• rata RMO la valuta a crescut de la 25 la 30 la suta.
Reglementare
Masurile stabilite
Norma BNR nr.10/2005 privind limitarea riscului de la creditele destinate persoanelor fizice
Suplimentarea masurilor stabilite prin reglementarile din 2003:
• limitarea ponderii "serviciului total al datoriei" persoanelor fizice provenit din ipotecare, imobiliare si de consum la 40% din veniturile nete;
• extinderea regimului creditelor ipotecare si asupra creditelor imobiliare, limitand angajamentul debitorului ce rezulta din astfel de la 35% din veniturile nete.
Norma nr.11/2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor de in valuta• limitarea expunerii in valuta a unei institutii de din acordate persoanelor fizice si juridice, altele decat cele acoperite in mod natural la riscul valutar, la 300% din fondurile proprii, respectiv din capitalul de dotare in cazul sucursalelor institutiilor de straine.
Circulara nr. 24 din 13/07/2005,
Circulara nr. 44 din 28/12/2005
• rata RMO la lei a scazut de la 18 la 16 la suta;
• rata RMO la valuta a crescut de la 30 la 35 la suta.
Reglementare
Masurile stabilite
Ordonanta nr.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale
• aducerea sub monitorizare/supravegherea BNR a activitatii de creditare desfasurate de institutii financiare nebancare.
Norma BNR nr.20/2006 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2005 privind limitarea riscului de la creditele destinate persoanelor fizice
• extinderea aplicarii masurilor prevazute de Norma nr.10/2005 si asupra institutiilor financiare nebancare.
Circulara nr. 3 din 14/02/2006,
Circulara nr. 11 din 03/07/2006
• rata RMO la valuta a crescut de la 35 la 40 la suta;
• rata RMO la lei a crescut de la 16 la 20 la suta.

Reglementare
Masurile stabilite
Regulamentul BNR nr.3/2007 privind limitarea riscului de la creditele destinate persoanelor fizice• in contextul aderarii la Uniunea Europeana si al alinierii la practicile comunitare in domeniu, au fost eliminate restrictiile administrative iar responsabilitatile privind creditarea prudenta au fost transferate asupra creditorilor aflati in aria de supraveghere prudentiala a BNR (institutiile de si institutii financiare nebancare isi stabilesc in cadrul normelor de creditare proprii limite maxime ale gradului de indatorare pe categorii de clientela, fundamentate in mod corespunzator in concordanta cu profilul si strategia de risc a entitatii creditoare).
Norma BNR nr. 24/2006 pentru abrogarea Normei nr. 11/2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din in valuta• in contextul aderarii la Uniunea Europeana si al alinierii la practicile comunitare in domeniu, a fost eliminata limita impusa institutiilor de privind gradul de concentrare a expunerilor din creditele in valuta.

Reglementare
Masurile stabilite
Regulamentul BNR nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de si a Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului nr. 5/2002• stabilirea unui nivel superior al coeficientilor de provizionare pentru creditele acordate in valuta sau indexate la cursul unei valute, acordate persoanelor fizice expuse la riscul valutar, comparativ cu cele aplicabile creditelor denominate in moneda nationala.
Regulamentul BNR nr.11/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr.3/2007 privind limitarea riscului de la creditele destinate persoanelor fizice• stabilirea obligatiei imprumutatorilor de a determina gradul maxim de indatorare aplicabil pentru fiecare categorie de clientela, cu luarea in considerare a evolutiilor negative anticipate, ale riscului valutar, riscului de rata a dobanzii si ale valorii comisioanelor si altor cheltuieli privind administrarea creditului prevazute in contract;
• impunerea utilizarii fisei fiscale in procesul de validare a veniturilor, inclusiv pentru veniturile in valuta;
•introducerea obligativitatii imprumutatorilor de a informa clientii, prin mentionarea in cadrul graficelor de rambursare aferente contractelor de ori, daca nu se intocmesc grafice de rambursare, prin mentionarea distincta in cadrul contractelor de a posibilitatii modificarii, in sensul majorarii, a sumelor datorate, in cazul materializarii riscului valutar, a riscului de rata a dobanzii ori in cazul cresterii costului creditului provenind din comisioane si alte cheltuieli privind administrarea creditului prevazute in contract.
Circulara nr. 34 din 03/11/2008
• rata RMO la lei a scazut de la 20 la 18 la suta.

Reglementare
Masurile stabilite
Circulara nr. 23 din 03/07/2009,
Circulara nr. 29 din 06/08/2009,
Circulara nr. 43 din 16/11/2009
• rata RMO la lei a scazut de la 18 la 15 la suta;
• rata RMO la valuta a scazut in trei etape, de la 40 la 35 la suta, de la 35 la 30 la suta si de 30 la 25 la suta.

Reglementare
Masurile stabilite
Regulament BNR nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice• impunerea in sarcina creditorilor, in faza precontractuala, a obligatiei de avertizare a solicitantilor de in valuta asupra consecintelor materializarii riscului valutar, precum si de a oferi solicitantilor recomandari asupra nivelului gradului de indatorare acceptabil;
• mentinerea obligatiei de informare a clientilor prin intermediul contractului de asupra consecintelor materializarii riscului valutar si de rata a dobanzii;

• introducerea restrictiei cantitative a creditului de consum in valuta acordat debitorilor neprotejati la riscul valutar (grad de indatorare in valuta de maxim 10%), in cazul creditorilor care nu dispun de norme interne de creditare validate de BNR;
• ajustarea, in sensul diminuarii, a gradului maxim de indatorare permis in cazul creditului de consum prin:
i. introducerea unui criteriu suplimentar de ajustare - riscul de diminuare a veniturilor disponibile pe perioada de derulare a creditului (aplicarea, in acest sens, a unei corectii a venitului eligibil de natura salariala de 6%) si
ii. actualizarea perioadei de referinta din care sunt extrasi factorii de ajustare (aplicarea, in acest context, a urmatoarelor socuri: pentru rata dobanzii - 0,6 puncte procentuale, indiferent de moneda; pentru cursul de schimb - 35,5% EUR, 52,6% CHF, 40,9 % USD);
• impunerea in cazul creditelor de consum a obligatiei de prezentare de garantii reale si/sau personale la un nivel de minim 133% din valoarea creditului si limitarea scadentei initiale a creditului la maxim 5 ani; se propune ca limitarea maturitatii la 5 ani sa nu se aplice in cazul creditelor in lei cu destinatie imobiliara si pentru care debitorul a facut dovada detinerii unui avans de minim 40% (pentru solutionarea, intr-o maniera nediscriminatorie, a situatiei bancilor de economisire si creditare);
• impunerea in cazul creditelor cu destinatie imobiliara si garantie ipotecara a unor niveluri maxime ale finantarii acordate raportat la valoarea garantiei – LTV, astfel: 85% pentru creditele in lei, 80% pentru creditele in valuta acordate debitorilor protejati natural la riscul valutar, 75% pentru creditele in euro acordate debitorilor neprotejati la riscul valutar si 60% pentru creditele in alte valute acordate debitorilor neprotejati la riscul valutar;
• includerea sucursalelor institutiilor de din alte state membre in aria de aplicabilitate a reglementarii privind creditarea populatiei.
Circulara nr. 13 din 04/04/2011
• rata RMO la valuta a scazut de la 25 la 20 la suta.

Reglementare
Masurile stabilite
Regulamentul nr.17/2012 privind unele conditii de creditareIn scopul incorporarii complete a Recomandarilor Consiliului General al Comitetului European pentru Risc Sistemic nr.1/2011 privind creditarea in valuta au fost introduse noi cerinte:
• impunerea obligatiei creditorilor de a prezenta solicitantilor de - persoane fizice si juridice, care nu sunt protejati natural la riscul valutar informatii de avertizare in legatura cu impactul riscului valutar si al ratei dobanzii asupra serviciului datoriei, particularizate la dimensiunea creditului in valuta solicitat;
• instituirea obligatiei imprumutatorilor supravegheati de a conditiona accesul la in valuta pentru entitatile nefinanciare neprotejate natural/financiar la riscul valutar de indeplinirea unor criterii de bonitate care sa se mentina si in conditii de depreciere severa a monedei in care dispun de surse de rambursare, asociata cu majorarea ratei dobanzii;
• impunerea obligatiei imprumutatorilor supravegheati de banca centrala de a stabili conditii mai stricte de acordare si garantare a creditelor in valuta comparativ cu cele in moneda nationala in cazul entitatilor nefinanciare neprotejate natural sau financiar la riscul valutar;
• impunerea obligatiei aplicarii de catre institutiile de persoane juridice romane si filialele acestora care desfasoara activitate de creditare in alte state membre in baza "pasaportului european" potrivit Ordonantei de urgenta nr.99/2006 privind institutiile de si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare - a cerintelor privind creditarea in valuta stabilite de autoritatile competente din statele membre gazda si publicate pe website-ul bancii centrale in urma comunicarii realizate de respectivele autoritati competente;
• includerea finantarilor de tip leasing imobiliar in definitia creditului pentru imobiliare si, in consecinta, raportarea la regimul aplicabil acestui tip de .

Reglementare
Masurile stabilite
Circulara nr. 2 din 10/01/2014,
Circulara nr. 22 din 04/07/2014,
Circulara nr. 33 din 03/10/2014,
Circulara nr. 40 din 10/11/2014
• rata RMO la lei a scazut in doua etape, de la 15 la 12 la suta si de la 12 la 10 la suta;
• rata RMO la valuta a scazut in trei etape, de la 20 la 18 la suta, de la 18 la 16 la suta si de 16 la 14 la suta.

Sursa: BNR